Våre minste husdyr: Melmøll

Ephestia kuehniella
Orden: Sommerfugler

ROM: Kjøkken

Melmøllen er 10-12 mm lang, og har et vingespenn på 20-28 mm. Forvingene er skifergrå med mer eller mindre tydelige svarte tegninger.

Melmøllen stammer sannsynligvis fra Middelhavslandene, men er nå det viktigste skadedyret i møller i tempererte områder over hele verden. Over hele Norge kan melmøllen påtreffes i oppvarmede lokaler.

Melmøllhunnen legger 50 til 700 egg, og larvene behøver 2-4 måneder på å utvikle seg til voksen sommerfugler. I tillegg til mel, kan larvene også utvikle seg i en rekke varer som korn, pasta, nøtter, sjokolade og tørr frukt. Larvene til melmøllen spinner tynne tråder som forurenser matvarene, og fører til at det dannes store klumper i melvarer. I møller kan disse trådene føre til at siktene tettes og at det oppstår vanskeligheter i møllemaskineriet. Når larvene er klar til å klekkes beveger de seg oftest bort fra stedet de har utviklet seg, og forpupper seg i kokonger i sprekker i rom og inventar, ofte i annen emaballasje og varer.

Frysing er en effektiv måte å bli kvitt dyrene på i husholdninger og mindre varepartier, men først må man lokalisere stedet hvor de utvikler seg. Når man har funnet stedet bør man gå igang med skikkelig rengjøring med bl.a. støvsuger. De angrepne varene kan man så plasserer i fryseboksen noen dager. Er angrepet av større dimensjoner, f.eks. i møller og matvarelagre, bør man kontakte et spesialfirma som kan påtas seg oppgaven å bli kvitt møllen.

Publisert 18. nov. 2009 17:03 - Sist endret 8. nov. 2013 11:24