Våre minste husdyr: Løvtrebarkbukk

Phymatodes testaceus
Orden: Biller

ROM: Hele huset

Utseende. Løvtrebarkbukken er 10-15 mm lang, og farven er meget variabel. Dekkvingene er vanligvis blåsorte, men kan også være brune. Forbrystet er gulbrunt med mer eller mindre tydelige svarte flekker, og forsynt med knuter.

I Norge forholdsvis lokal, og utbredt i de sørlige delene av landet.

Løvtrebarkbukken legger egg i sprekker i barken på nylig døde løvtrær. Den skal foretrekke eik, men bruker også andre løvtrær. Larvegangene snor seg i de innerste barklag og ned til veden hvor larvene lager opptil 1 cm brede og 2 mm høye ganger. Gangene fylles med boremel. Boremelet består av mørke og lyse korn, en blanding av larvens ekskrementer, ved og bark. Larveutviklingen tar ca. 2 år, og larven forpupper seg i 2-3 cm inne i veden. Puppen klekkes etter ca. 3 uker, kryper ut gjennom gangen og gnager seg gjennom barke og ut i det fri. Dette skjer i mai-juni.

Larven kan fullføre sin utvikling i trevirke med bark som er tatt inn i hus som ved, bygningsmaterialer e.l. Når eikematerialer mer bark brukes som gulv, kan billene krype ut av nylagt eikeparkett.

Da løvtrebarkbukken ikke vil ikke egg igjen i materialer i bolighus, kan vi ikke vanskelig kalle den et skadedyr. I Norge hører også til sjeldenhetene at billen kommer ut av bygningsmaterialer; når den dukker opp innendørs skyldes dette vanligvis at den har kommet inn med fyringsved. Det er derfor ikke nødvendig med noen form for kjemisk bekjempning av løvtrebarkbukken.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:20