Våre minste husdyr: Klesmøll

Tinea bisselliella
Orden: Sommerfugler

ROM: Stue/Loft

Klesmøllen kjennes fra andre huslevende småsommerfugler på de ensfargede, skinnende blanke, messinggule vingene. Lengden er 6-8 mm. og vingespennet ca. 12 mm. I hvile holdes vingene taklagt inn til kroppens sider. Larvene er hvite med lysebrunt hode, og med sparsom behåring. De voksne larven er ca. 10 mm lange, men som nyklekte er de knapt 1 mm.

Klesmøll er spredt med mennesker til alle verdensdeler, og i Norge er den registrert fra alle deler av landet, men tilsynelatende noe mindre vanlig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Klesmøllen kan påtreffes som egg, larve, puppe og voksen (imago) til alle årstider, men sees oftest som voksen møll tidlig på sommeren og høsten. Hunnen legger eggene sine i forskjellige materialer som egner seg som mat for larvene. Av tekstiler er det først og fremst ull som er utsatt, og her kan larvene gnage stygge huller. Larvene kan også utvikle seg i andre varer som

Bruken av kunstige tekstiler har medført at klesmøllen er et mindre problem i dag enn i tidligere tider. Har man allikevel fått besøk av klesmøllen, vil man kunne ta liv av dem ved bruk av møllkuler (naftalin). I så fall må man sørge for at det er jevnt tilsig av gass fra kulene da gassen kun tar liv av larvene og ikke eggene. Ellers kan man legge de angrepne tekstilene i fryseboksen for noen dager, eller henge dem ut i en frostperiode.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:19