Våre minste husdyr: Kjøttfluer

Sarcophaga
Orden: Tovinger

ROM: Kjøkken

Kjøttfluene er store, gråsorte fluer med mørke, langsgående striper på ryggsiden av forbrystet og et rutete mønster av lysere og mørkere felt på bakkroppen. Dette mønsteret forandrer seg etter hvilken vinkel det ses i fra. Larvene har typisk maddikform med spiss forende og jevnt tykkere mot den avrundete bakenden. (Spyfluelarver derimot er tvert avskåret bakerst.)


Kjøttfluer er vanlige og finnes over det meste av landet.

Kjøttfluene er raske flyvere som på grunn av sin skyhet er vanskelige å fange. De kommer sjelden inn i hus, men tiltrekkes av kjøtt og ekskrementer. De opptrer sjelden flere sammen.

Kjøttfluenes larver har forskjellig levevis. Noen er parasitter som lever i meitemark, snegler og sommerfugllarver. Andre arter utvikler seg på åtsler, rester av døde dyr og i ekskrementer. Eggene til kjøttfluene klekker i samme øyeblikk de blir lagt, så i prinsippet føder de levende unger. Når hunnen har sett seg ut et egnet sted, legges larvene meget raskt i små grupper. Larvene utskiller fordøyelsesvæsker som oppløser og gjør næringen nærmest flytende.

Kjøttfluene er hyppig bærere av matforgiftningsbakterier, men synes ikke å ha samme betydning som spyfluer og husfluer. Normalt er det ikke nødvendig med spesielle tiltak for å bli kvitt disse fluene.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:18