Våre minste husdyr: Kjellerskrukketroll

Porcellio scaber
Orden: Skrukketroll

ROM: Kjeller

Kjellerskrukketrollet er en ganske stor art, fra 13 til 22 mm lang, og den kan adskilles fra andre arter av skrukketroll på den gråfiolette fargen og de mange knutene på ryggplatene. Lyse flekker kan imidlertid også forekomme. Dessuten har kjellerskrukketrollet en 6-leddet antenne, mens murskrukketrollet har en antenne med 7 ledd.

Kjellerskrukketrollet er vanlig og vidt utbredt i Norge.

Kjellerskrukketrollet vil ha det høy luftfuktighet da de ikke tåler uttørring så godt som insekter. De lever hovedsakelig på råtnende plantemateriale, men kan også spise dyrisk avfall. Der forholdene ligger til rette kan de opptre i meget stort antall. De foretrekker porøs eller steinet grunn hvor de kan gjemme seg nedover i bakken. De er nattaktive, og om dagen kan man finne dem i ansamlinger under stener og plankestumper.

Innendørs finner man ofte skrukketroll i kjellere, veksthus og fjøs. I veksthus kan de gjøre skade ved å gnage på unge spirer, og i kjellere kan de gnage på lagret frukt og grønnsaker. Når de forekommer i kejllere eller i mengder langs husveggen og grunnmuren, kan de virke sjenerende uten at de egentlig gjør noen skade.

Murskrukketrollet må ha det fuktig, og man må derfor forsøke å redusere fuktigheten i rommet. Ellers bør man sjekke hvor dyrene kan finne næring, og så eventuelt fjerne denne eller stenge inntrengningsmulighetene (åpne kjellervinduer, utette ventiler o.l.). Dersom det ligger kompost nær huset, bør man også vurdere å fjerne denne. Langs grunnmur o.l. kan man ellers benytte vanlig insektpulver mot maur.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:17