Våre minste husdyr: Kjelleredderkopp

Meta menardi
(Foto: Reino Sørlie, Nittedal)

Orden: Edderkopper

ROM: Kjeller

Tilhører familien Metidae, som tidligere var innlemmet i familien hjulspinnere. Forkroppen er vanligvis lysebrun, og den runde bakkroppen kan være mørkebrun til nesten svart. Ofte virker bakkroppen blank og skinnende.

Arten er sannsynligvis vanlig og vidt utbredt.

Kjelleredderkoppen trives best på mørke og fuktige steder som i huler, gruver og kjellere, brønner og slamkummer (kloakk). Den spinner et klassisk, hjulformet spinn som ofte er festet i taket, til bjelker og vinkler mellom tak og vegg.

Sjeneres man av kjelleredderkoppen kan man fjerne den mekanisk, ellers er det ikke noen grunn til å foreta seg noe spesielt.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:16