Våre minste husdyr: Katteloppe og hundeloppe

Ctenocephalidis spp.Orden: Lopper

ROM: Hele huset

Katteloppen (Ctenocephalis felis) er 1-2 mm lang med en rekke tykke pigger bak hodet. I tillegg finnes det en loppe som angriper hund, hundeloppe (Ctenocephalis canis), men denne er meget sjelden i Norge, og er først og fremst knyttet til rev.

Katteloppen ble første gang påvist i Norge i 1970 og har siden blitt funnet noen få ganger i Oslo, Nesodden, Drammen og Tromsø. Det ser ikke ut til at katteloppen har fått fast tilhold i Norge.

I dag rapporteres det ofte om bitt fra katteloppen på mennesker, og antall slike tilfeller har øket voldsomt siden 1970-årene. Angrep fra katteloppe finner oftest sted i perioden juli-september.

Dersom katten eller hunden skulle ha blitt angrepet av lopper, bør man ta kontakt med veterinær for å få bukt med problemet.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:16