Våre minste husdyr: Husmidd

Clycophagus domesticus
Orden: Midd

ROM: Soverom

Husmidd er hvit, og som andre midd er de ørsmå. Hannene er 0.3 til 0.4 mm lange, og hunnene noe større, opp til 0.75 mm. Det ytterste leddet på vbenene er langt og tynt. Hårene på kroppen er lange og fjærformede. Husmidden beveger seg raskt.

Husmidd er vanlig og utbredt over hele landet.

Livssyklusen fra egg til voksen midd tar ca. 22 døgn. Husmidden er vanlig og opptrer i en rekke matvarer. Vanligst oppterer den i fuktig høy og i møbelstoff i fuktige rom, og kan her finnes i kolossale mengder. Middene lever da av muggsopper som vokser på plantefibrene. Midd kan også forekomme på soveværelser hvor de bl.a. lever på hudflak (epitelceller) i sengetøyet. Enkelte personer kan være allergiske mot middens avføring, og reagere sterkt når det blir mange av dem.

Store forekomster av midd i hus henger sammen med høy fuktighet. Alt som kan gjøres for å få rom og varer tørre, vil bidra til at midden dør ut. Man må i tillegg foreta grundig rengjøring med støvsuger. Rask overoppheting av rommene ved så sterk fyring som mulig, gjerne til 50 grader C i 1-2 dager, vil vanligvis også være effektivt. Da kjemisk bekjempelse alene ikke er tilstrekkelig effektivt, anbefales ikke dette som eneste tiltak i bolighus.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:15