Våre minste husdyr: Husfly

Caradrina clavipalpis


Orden: Sommerfugler

ROM: Loft/Hele huset

Husflyet tilhører sommerfuglfamilien nattfly, Noctuidae. Det voksne insektet er brunliggrått med sortaktige vingetegninger, og vingespennet er omkring 3 cm. Husflyet har fått sitt norske navn fordi larvene ganske ofte blir funnet innendørs. Denne larven er ca 2.5 cm lang, og skittengul i fargen.

Husflyet er vanlig og utbredt nord til Lofoten.

Larvene lever på forskjellige gress og urter. De vokser utover sommeren og høsten og overvintrer - ofte innendørs, som utvokste larver i et løst spinn, en slags kokong. De forpupper seg i denne om våren, og de voksne nattflyene klekker på forsommeren.

Larvene finnes i hus om høsten og tidlig på vinteren. Oftest er det bare funnet noen få larver, men i noen tilfeller over 20 larver i forskjellige størrelser. Årsaken til at de opptrer innendørs er ikke klarlagt. Vanlig oppfatning i Norge har vært at larvene kommer tilfeldig inn om høsten, at de forvillet seg inn på sin vandring etter passende overvintringsplass. En har også ment at de nattflyene som så utvikler seg, ikke legger egg innendørs. Oppfatningen i Finland er at arten er i ferd med å tilpasse seg å leve i hus og at den kan formere seg og gjennomgå hele livssyklus i hus.

Larvene kan finne seg mat innendørs. De kan leve av tørre plantedeler, høy, frø, korn i akset og mel. Ved Zoologisk Museum i Oslo spiste en larve opp frysetørrete meitemarken som skulle i utstillingen. Bortsett fra dette er ingen skade kjent på treverk eller matvarer.

De forholdsvis få larvene som opptrer i hus er lette å plukke bort, og bekjempelse med kjemiske midler er unødvendig.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:15