Våre minste husdyr: Husflue

Musca domestica
Orden: Tovinger

ROM: Kjøkken

Disse fluene er vel kjent innendørs. De er 6-9 mm lange, grå og med fire mørke striper langs ryggen. De er utbredt over det meste av jorden, men opptrer i flere underarter med et noe varierende levevis.

I Norge er husfluen vanlig over hele landet.

Larvene utvikler seg hovedsakelig i gjærende (varm) dyregjødsel. Den beste temperaturen for larvenes utvikling er 32 oC. Dette finner de ca 10 cm nede i gjødselkomposten. Lengre nede er det for varmt, høyere oppe for kaldt. Undersøkelser tyder på at husfluer ikke har noe egentlig overvintringsstadium hos oss. De er avhengige av en jevn formering hele året, og de er derfor knyttet til fjøs og andre oppvarmede steder hvor de kan klare seg vinteren igjennom.

Godt renhold er det viktigste for bekjempingen av husfluer. Det er viktig at bestanden av fluer i fjøs holdes så lav som mulig om vinteren og våren. Det er i denne perioden man kan bekjempe husfluene. Fluebestanden om våren når formeringen tar seg opp, er avgjørende for hvor fort bestanden øker. Helst bør vær eneste flue slås i hel. Dersom ikke fjøsrengjøringen utføres til rett tid, vil ingen kjemiske midler kunne kontrollere fluebestanden utover sommeren, til tross for mange behandlinger.

Møkkakjelleren er vanligvis full om våren, men det er ikke i den gamle møkka, som er kald, at fluene utvikler seg. Husfluelarvene formerer seg i den nye gjærende, varme møkka fra kalver og grisunger. I den gamle møkka er det derimot store mengder parasittiske insekter og midd som lever av flueegg og fluelarver. Når møkkakjelleren tømmes om våren, bør man la en del av den gamle møkka stå igjen, slik at parasittene kan spre seg til den nye møkka. Rovinsekter har stor betydning for bekjempelse av husfluene.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:14