Våre minste husdyr: Husbukk

Hylotrupes bajulus
Orden: Biller

ROM: Hele huset

Husbukken er 10-20 mm lang. Farven varierer fra gråbrun til svart. Forbrystet har tett, lys behåring med to blanke. hårløse vorter. Dekkvingene er noe grålige i forreste og bakerste del pga. behåring; midtpartiet er mere skinnende og mørkt og har en hvit kommaformet flekk på hver vinge. Larven er gulhvit og leddet, og har tre par små ben. Larven er tydelig tykkest i forenden, like bak et lite brunt hode.

Arten har en begrenset utbredelse i Norge. Den finnes i fjordstrøkene langs kysten fra Vestfold til Nordmøre og i indre, lavere strøk av Telemark og Agder. På Vestlandet finnes den bare i midtre fjordstrøk. Angrep er også kjent fra Hvaler i Østfold. I Oslo, Bergen og Stavanger er det registrert angrep som skyldes transport av gamle bygningsmaterialer.

Kun larven tar til seg næring, og næringen finner den i splintved av gran og furu; kjerneveden forblir ofte urørt. Larvene gnager ganger som pakkes fulle med boremel, uten at dette drysser ut før den voksne billen klekkes og kryper ut. Boremelet kan også drysse ut dersom det oppstår en ytre skade på det angrepne treverket. Gangene kan gå helt ut til overflaten av treverket, og da boremelet ofte tar opp fuktighet og sveller opp, kan gangene av og til synes utenpå treverket som opphøyde årer. Den beste utviklingstemperaturen for larven er 28-30oC, mens den slutter å spise når temperaturen kommer under 10-12oC. Store larver kan man høre gnage i varmt vær. De lager da en karakteristisk knirkende gnagelyd med noen sekunders mellomrom. I Norge tar larveutviklingen mellom 4-10 år.

Der den forekommer, er husbukken av våre verste skadeskadeinsekter og kan forårsake stor skade. Dersom man har påvist husbukk i treverket, bør bekjempelsen overlates til et firma med insektbekjempelse som spesialområde.

Dersom husbukken får herje fritt gjennom flere år, kan den gjøre meget stor skade på bærende bjelker og annet trevirke.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:13