Våre minste husdyr: Hærmygg

Sciaridae
Orden: Tovinger

ROM: Stue/Hele huset

Hærmygg, eller sørgemygg utgjør myggfamilien Sciaridae. De er 1-7 mm lange, ofte sorte med mørke vinger og pukkelformet rygg. Larvene er hvite med sort hode, 4-6 mm lange.

Det finnes mer enn 100 ulike arter av hærmygg i Norge, og de er utbredt og vanlige over hele landet.

Hærmyggen lever på fuktige og skyggefulle steder. Larvene opptrer i sopp og i jord, hvor de lever av gjødsel, råtnende løv og plantedeler. Om sommeren kan man oppleve å få se et sjeldent fenomen hvor larvene av enkelte arter danner en opptil flere meter lang prosesjon som vandrer over skogbunnen, en såkalt hærorm.

Noen arter, som ser ut som sorte småfluer, er vanlige innendørs. Disse klekker fra blomsterpotter. De gjør normalt ingen skade innendørs, men kan være sjenerende. Dersom de opptrer i stort antall kan larven gå løs på plantenes hårrøtter, og derved skade planten.

Dersom de ikke opptrer i stort antall er det gjerne tilstrekkelig å la jorden i blomsterpottene tørke skikkelig ut. Da larvene er avhengig av jevn fuktighet, vil dette oftes ta livet av dem. Er problemet større kan man forsøke med insektpulveret «Baythion» (benyttes vanligvis mot maur o.l.).

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:13