Våre minste husdyr: Faraomaur

Monomorium pharaonisOrden: Årevinger

ROM: Kjøkken

Dette er en lyst brunlig-gul liten maur. Arbeiderne er 2-2,5 mm lange, hannene og dronningene er større. Faraomaur kommer egentlig fra tropene. De er spredt av mennesker ved varetransport over store deler av verden. Navnet har de fått fordi man har trodd at dette var en av Egypts store plager.

Faraomaur er forholdsvis sjelden i Norge, og ble første gang funnet i et drivhus i Bergen i 1943 og så i et bolighus i Haugesund høsten 1975. Senere har de bl.a. dukket opp flere steder i Oslo, bl.a. i flere leiegårder.

I Nord-Europa lever de bare i hus, og formerer seg bare der det er varmt. De foretrekker temperaturer på 27-30oC. Faraomaur opptrer gjerne i drivhus eller i forbindelse med fyrrom o.l., men vil spre seg derfra også til kjøligere rom i sin jakt på føde. Det er eksempler på at de har funnet veien helt inn i kjøleskap.
Faraomaur danner kolonier som andre maur. I motsetning til andre maur er det imidlertid flere dronninger i samme koloni. Koloniene anlegges i hulrom og sprekker, ofte under gulv og i vegger. Koloniene i et hus lever fredelig sammen og har en viss forbindelse hverandre. Et slikt samfunn kan bestå av hundre tusen maur.
Faraomaur spiser alt mulig, men foretrekker proteinrik kost. De spiser både kokt og rått kjøtt, blod, ost, døde insekter etc., men også søtsaker som sukker og syltetøy. Maurene kan være sjenerende, men de gjør ingen egentlig skade på mat. I sykehus kan de derimot være uhygienske og spre bakterier. De kan trenge inn i sår gjennom bandasjer.


Bekjempelse av faraomaur kan være vanskelig. Tiltakene må omfatte hele huset samtidig. I en leiegård må man derfor gå sammen om bekjempelsen i alle leiligheter. Det anbefales at man kontakter et skadedyrfirma.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:11