Våre minste husdyr: Barkbiller

Scolytus spp. o.a.
Orden: Biller

ROM: Stue/Kjeller /Hele huset

Barkbiller har en karakteristisk oval, sylindrisk, ofte bønneformet kropp. Forbrystet er stort og ofte hvelvet ned over hodet. På granbarkbillen (Ips typographus) har dekkvingene bakerst en skrå kjøl med flere tenner og knuter. Larvene er hvite med mørkt hode, og hos de fleste artene gnager de karakteristiske ganger like under barken

Hos mange arter av barkbiller gnager larvene et karakteristisk sett av ganger like under barken. Her ser vi gangsystemet hos en art som lever i furu.


Det finnes omkring 60 arter av barkbiller i Norge, og de fleste er knyttet til gran og furu, men det finnes også arter som lever i ulike løvtre. Som gruppe betraktet, er de utbredt og vanlige over hele landet.

Barkbiller formerer seg og utvikler seg under barken på døende eller nylig felte trær, og bringes ofte inn i huset med peisved. Noen få arter utvikler seg inne i selve veden. Når de kryper frem inne i huset, forårsaker de frykt for at huset har blitt angrepet av skadedyr.

Barkbiller angriper ikke tørt, barklfritt treverk i hus, og er således ikke skadedyr i huset. Det er derfor heller ikke grunn til å foreta seg noe mer enn å bli kvitt de billene som måtte dukke opp innendørs.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:10