Våre minste husdyr: Baderomsmygg

Psychoda spp.
Orden: Tovinger

ROM: Bad

Baderomsmygg er små tovinger som har karakteristiske hårete vinger som holdes taklagt over ryggen. De tilhører familien sommerfuglmygg (psychodidae) som minner om små møll. De er dårlige flyvere og veksler mellom å springe og å fly i små hopp. Larvene er langstrakte og hvite med mørkt hode, og fra 1 til 9 mm lange.


Baderomsmygg er vanlige og utbredt over hele landet.

Baderomsmygg er ofte å finne på baderom, selv om vinteren. De voksne dyrene legger egg i slammet som samler seg i vannlåser og avløp. Så lenge slammet er fuktig vil dette være levestedet for larvene som spiser organisk stoff, alger, sopp og bakterier.

Baderomsmygg stikker ikke, og gjør ingen skade. De kan likevel være irriterende å ha som husdyr. De kan enklest bekjempes ved at en fjerner det slammet som larvene lever i. Det ka også være effektivt å skolde vannlåsen eller avløpet med kokhett vann tilsatt litt sodalut. Vær også oppmerksom på overløpsåpningen i vasken. Her er ofte gode livsbetingelser for larvene.

Publisert 18. nov. 2009 17:04 - Sist endret 8. nov. 2013 11:10