Norsk RingmerkingsAtlas Vol. 2

Det andre og siste bindet av Norsk RingmerkingsAtlas (Vol. 2) ble publisert i mars 2006. Dette bindet dekker arter fra duer til og med spurvefugler. I tillegg til artsomtalene som har tilsvarende format som i bind 1, er det en historsk presentasjon av ringmerking ved norske fuglestasjoner. Boka inneholder også en liste over alle arter ringmerket med norske ringer der det ikke foreligger gjenfunn. I tillegg er det en artsindeks som dekker begge bindene av Norsk RingmerkingsAtlas. Boka er illustrert med flotte svart/hvit tegninger av Eugeny Koblik som også illustrerte bind 1.

Bind 2 er utarbeidet av den samme forfattergruppa som bind 1 (Vidar Bakken, Olav Runde og Even Tjørve). I tillegg har Jan Erik Røer beskrevet ringmerkingen ved norske fuglestasjoner. Boka vil bli solgt gjennom Natur og Fritid AS.

Bind 2 inneholder artsomtaler av duer, ugler, spetter og alle spurvefuglene. Du kan her se eksempler på artsomtalene av ringdue og låvesvale.

Her er to eksempler på artstegninger i bind 2:

 

Carduelis

 

Regulus

Publisert 13. feb. 2009 16:04 - Sist endret 28. feb. 2012 10:29