Norsk RingmerkingsAtlas Vol. 1

Bokens forsideDet første bindet av Norsk RingmerkingsAtlas ble publisert i oktober 2003. Volum 1 inneholder 115 arter fra lommer til og med alkefugler. Se de første kapitlene i boka nedenfor:

Forord

Innhold

Innledning/Introduction

Fugletrekket/Bird migration

Materiale og bearbeiding/Material and methods

Guide til artsomtalene/Guide to the species presentations

Ringmerkings- og gjenfunnsoversikt/Ringing and recovery statistics

Referanser/References

 

Se noen av artsomtalene:

Havhest/Northern Fulmar

Havsvale/European Storm Petrel

Ærfugl/Common Eider

Teist/Black Guillemot

Boka og originaltegningene av artene kan bestilles fra Norsk Naturbokhandel. Prisen er kr. 448 + porto.

Overskuddet av salget går tilbake til et fond for Norsk Ringmerking. se også Bind 2 av RingmerkingsAtlaset, som inneholder artene fra duer til og med spurvefugler. I format og størrelse er det tilsvarende bind 1.

 

Trykkfeil i Volum 1:

Det har dessverre sneket seg inn noen småfeil i boka som kan være nyttig å få med seg. Disse kan du få mer informasjon om her. Leseren oppfordres til å melde om andre feil som også bør komme med på lista.

Publisert 13. feb. 2009 16:04 - Sist endret 22. juni 2011 11:57