Ringmerkede fugler

Rapportering av ringmerkede fugler

I Norge er det ringmerket mer enn fem millioner fugler, og mer enn 100 000 er så langt rapportert tilbake til Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum. Finner du en ringmerket fugl, så er det svært viktig for oss at den rapporteres. Slike gjenfunn danner grunnlaget for å finne ut mer om fuglene og miljøet som de lever i.

På ringene er det oppført en adresse og et løpenummer. Det er viktig at all informasjon oppgis ved rapportering. Fugler ringmerket i Norge har som regel en av følgende adresser: Stav. Mus. Stavanger eller Zool. Mus. Oslo. Det er også mulig at fuglen er merket i utlandet. Adressen er avhengig av hvilket land den er merket, men du kan også bruke skjemaet for slike fugler. Ringmerkingssentralen vil videreformidle informasjonen til riktig Ringmerkingssentral. I løpet av en dag eller to vil du få tilbakemelding om hvilke opplysninger vi har på fuglen som du har rapportert. Opplysninger som normalt gis tilbake er art, merkedato, merkeplass og evt. kjønn og alder på fuglen ved merking. Ikke kast ringen før du har fått tilbakemelding fra Ringmerkingssentralen om at ringen er verifisert. Før du begynner å fylle ut rapporteringsskjemaet er det viktig at følgende data er tilgjengelig:

  • Adressen og løpenummeret på ringen
  • Funnsted (bruk gjerne navn som finnes på kart) og fylke. Det beste er om du har geografiske koordinater for funnplassen, men dette er ikke nødvendig.
  • Funndato
  • Funnomstendigheter (var fuglen levende eller død, ble den sluppet igjen, mulig dødsårsak, og om fuglen var død er det viktig å oppgi om den var fersk eller gammel).
  • Navn på finner med adresse og telefonnummer.
  • Ved at rapporten sendes via www vil ikke din e-mail adresse være synlig. Derfor er det viktig at du også oppgir denne i skjemaet.

Les mer om rapporteringen her

Av Vidar Bakken
Publisert 13. feb. 2009 16:04 - Sist endret 12. aug. 2020 15:07