Kontakt oss

Ved Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum arbeider Alf Tore Mjøs (tlf. 51 84 27 12) som leder. I tillegg er Morten Stokke (tlf. 51 84 27 10) engasjert som museumsarbeider.

Postadresse: Ringmerkingssentralen, Stavanger Museum, Muségt. 16, 4005 Stavanger

Ringmerkingssentralen i Stavanger kan nås på denne adressen.

Telefon: 51 84 27 00 (Sentralbord)

Telefax.: 51 84 27 01

Vidar Bakken er engasjert med midler fra Direktoratet for naturforvaltning for å arbeide med Norsk RingmerkingsAtlas og utvikling av programvare for ringmerkingssentralen. Han kan nås på telefon 69 28 72 77, bakken2@online.no eller 454 36 546 (mobil).

Publisert 13. feb. 2009 16:04 - Sist endret 29. apr. 2015 08:25