Untitled Document

RETTINGER TIL VOL. 1

Nedenfor er liste over feil som er oppdaget i Vol. 1.

Artsomtalene for kortnebbgås og ringgås:

Det har skjedd en forskyvning av tekst slik at siste linje i to artsomtaler har falt ut. Den komplette setningen for kortnebbgås skal være:

Tilsammen tilbringer kortnebbgjessene fire måneder på eller ved Svalbard, fra siste halvdel av mai til siste halvdel av september. Det er kun tre gjenfunn fra Svalbard, to fra mai og ett fra august.

For ringgås skal den siste setningen være:

Den kanadiske bestanden av hrota overvintrer også i Vest-Europa, i første rekke i Irland, men trekket går over Grønland og Island.

Artsomtalen for vepsevåk:

Tegnfoklaringen som indikerer antall merkinger i hver rute er feil. Det riktige er at gruppa 2-8 skal tas ut og at den gule sirkelen skal indikere fra tre merkinger og flere. Symbolene på kartet er riktige.

Engelsk sammendrag/English summary

Den siste linje for siland skal være/The last sentence in the English summary of Red-breasted Merganser should be: An estimated 30 000 Mergansers winter along the Norwegian coast, presumably from large areas of northern Europe.

Publisert 13. feb. 2009 16:04