Ringmerkingssentraler i andre land

I Europa er det vitenskapelige og administrative samarbeidet for ringmerkingen organisert gjennom The European Union for Bird Ringing (EURING). Denne organisasjonen ble opprettet i 1963 og har sitt hovedsete ved Netherlands Institute of Ecology i Heteren. I 1977 opprettet EURING "The EURING Data Bank". Her lagres alle gjenfunn av fugler merket i Europa i et standard format, og mer enn 2 575 000 gjenfunn er idag registrert i databasen. Dette store gjenfunnsmaterialet stilles til disposisjon for forskere verden over.

Samarbeidet om rapportering av ringmerkede fugler er også verdensomspennende. Sender man opplysninger om gjenfunn av en ringmerket fugl til adressen som er oppført på ringen, som ofte er kortfattet, er dette tilstrekkelig for at meldingen kommer til rett ringmerkingssentral. På de fleste ringene som brukes i Norge idag er adressen STAVANGER MUSEUM, NORWAY.

Linker og adresser til andre ringmerkingssentraler.

Publisert 13. feb. 2009 16:04 - Sist endret 13. feb. 2009 16:27