Fuglearter observert i Botanisk hage

En nøttekråke blant høstløvet i Botanisk hage

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) fotografert i Botanisk hage. Foto: Rune Clausen

I 2013 ble båndkorsnebb og grankorsnebb observert i Botanisk hage. Foto: Axel Dalberg Poulsen

Med sitt mangfold av planter gir Botanisk hage gode livsvilkår for mange fuglearter. Noen hekker her, andre bruker stedet som rasteplass under vår- og høsttrekket, og enkelte overvintrer. Derfor kan Naturhistorisk museum med sin botaniske hage også være et spennende sted for å se på levende fugler.

Siden 1977 har museet ført liste over hvilke fuglearter som har blitt observert innenfor gjerdene. Hvis du besøker Botanisk hage og med sikkerhet ser en fugl som ikke står på lista under, er det hyggelig hvis du sender oss en beskjed om det. Skriv kort om når, hvordan og hvor i Botanisk hage du så fuglen til:

nhm-fugleliste@nhm.uio.no

Numrene i listen er ikke kronologisk etter observasjon, men er delvis organisert etter klassifisering. 

Nr Fugleart Vitenskapelig navn Kommentar
1 Knoppsvane Cygnus olor Obs. flygende over hagen
2 Kanadagås Branta canadensis Obs. flygende over hagen
3 Hvitkinngås Branta leucopsis Obs. 12.09.1991
4 Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Flokk obs. flygende over hagen
5 Stokkand Anas platyrhynchos  
6 Fiskeørn Pandion haliaetus Obs. flygende over hagenn mot NV 21.04.2010
7 Havørn Haliaeetus albicilla Ungt individ sirklet over hagen den 17.04.1997
8 Spurvehauk Accipiter nisus 2 individer obs. samtidig vinterstid
9 Hønsehauk Accipiter gentilis  
10 Tårnfalk Falco tinnunculus  
11 Dvergfalk Falco columbarius  
12 Vandrefalk Falco peregrinus Obs. i stupforsøk mot en dueflokk 02.02.2001.
13 Grønnstilk Tringa glareola Obs. 21.04.1986
14 Enkeltbekkasin Gallinago gallinago  
15 Hettemåke Chroicocephalus ridibundus  
16 Fiskemåke Larus canus  
17 Gråmåke Larus argentatus  
18 Sildemåke Larus fuscus  
19 Svartbak Larus marinus  
20 Alkekonge Alle alle Ett individ hadde forvillet seg opp i Bot. hage 29.11.1999
21 Bydue Columba livia  
22 Ringdue Columba palumbus  
23 Tyrkerdue Streptopelia decaocto  
24 Kattugle Strix aluco Ett individ obs. i Bot. hage ca. 1960
25 Hubro Bubo bubo Obs. to ganger: 04.11.1980 og 12.11.2007.
26 Tårnseiler Apus apus  
27 Vendehals Jynx torquilla Ikke uvanlig før 1980.
28 Flaggspett Dendrocopos major  
29 Dvergspett Dryobates minor Obs. 21.04.1978
30 Sanglerke Alauda arvensis  
31 Låvesvale Hirundo rustica  
32 Taksvale Delichon urbicum  
33 Heipiplerke Anthus pratensis  
34 Linerle Motacilla alba  
35 Gulerle Motacilla flava  
36 Vintererle Motacilla cinerea Obs. november 2004
37 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes  
38 Sidensvans Bombycilla garrulus  
39 Jernspurv Prunella modularis  
40 Rødstrupe Erithacus rubecula  
41 Rødstjert Phoenicurus phoenicurus  
42 Buskskvett Saxicola rubetra  
43 Steinskvett Oenanthe oenanthe Obs. 11.05.1982
44 Måltrost Turdus philomelos  
45 Rødvingetrost Turdus iliacus  
46 Gråtrost Turdus pilaris  
47 Svarttrost Turdus merula  
48 Hagesanger Sylvia borin  
49 Munk Sylvia atricapilla  
50 Møller Sylvia curruca  
51 Tornsanger Sylvia communis  
52 Gulsanger Hippolais icterina  
53 Løvsanger Phylloscopus trochilus  
54 Bøksanger Phylloscopus sibilatrix  
55 Gransanger Phylloscopus collybita  
56 Fuglekonge Regulus regulus  
57 Gråfluesnapper Muscicapa striata  
58 Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca  
59 Kjøttmeis Parus major  
60 Svartmeis Periparus ater  
61 Blåmeis Cyanistes caeruleus  
62 Løvmeis Poecile palustris  
63 Granmeis Poecile montanus  
64 Spettmeis Sitta europaea  
65 Stjertmeis Aegithalos caudatus Obs. 15. mars 2017 ved Tøyen hovedgård
66 Trekryper Certhia familiaris  
67 Tornskate Lanius collurio Obs. på slutten av 1980-tallet.
68 Skjære Pica pica  
69 Nøtteskrike Garrulus glandarius  
70 Nøttekråke Nucifraga caryocatactes Både den norske og sibirske underarten er observert.
71 Kaie Corvus monedula  
72 Kornkråke Corvus frugilegus  
73 Kråke Corvus cornix  
74 Stær Sturnus vulgaris  
75 Gråspurv Passer domesticus  
76 Pilfink Passer montanus  
77 Bokfink Fringilla coelebs  
78 Bjørkefink Fringilla montifringilla  
79 Gråsisik Acanthis flammea  
80 Grønnsisik Spinus spinus  
81 Tornirisk Linaria cannabina  
82 Stillits Carduelis carduelis  
83 Grønnfink Chloris chloris  
84 Dompap Pyrrhula pyrrhula  
85 Konglebit Pinicola enucleator Flokk på ca. 10 ind. obs. på høsten en gang på 1990-tallet.
86 Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes Reirfunn av kjernebiter ca. 1979. Hele 28 kjernebitere ble obs. 12.02.1999.
87 Gulspurv Emberiza citrinella  
88 Rugde Scolopax rusticola Obs. rastende 09.04.2010
89 Gråhegre Ardea cinerea 1 ind. flygende over 14.05.2012
90 Båndkorsnebb Loxia leucoptera Obs. 26.11.2013
91 Grankorsnebb Loxia curvirostra Obs. 26.11.2013
92 Perleugle Aegolius funereus Obs. 01.10.2011
93 Sangsvane Cygnus cygnus To ind. flygende over Bot. hage 12.03.2014
94 Blåstrupe Luscinia svecica  
95 Spurveugle Glaucidium passerinum Obs. 2007
96 Grågås Anser anser Obs. 2018
(97) Nymfeparakitt Nymphicus hollandicus Rømt burfugl
(98) Undulat Melopsittacus undulatus Rømt burfugl
(99) Sebrafink Taeniopygia guttata Rømt burfugl
Emneord: fugler, observasjon, Botanisk hage, fugletitting
Publisert 6. feb. 2009 09:39 - Sist endret 6. juni 2019 09:38