Fugl

Fugler er varmblodige virveldyr med fjær. De fleste fuglearter kan fly, og alle legger egg. Men det er fjærene som skiller dem fra de andre klassene av virveldyr (fisk, amfibier, reptiler og pattedyr).

Blåstrupen (Luscinia svecica) er en sentral art for fugleforskningen ved museet. Foto: Gunvar Mikkelsen.

Klassen Fugler heter Aves på latin. Læren om fugler kalles ornitologi. Det finnes om lag 10.000 fuglearter i verden. I underkant av 500 arter er registrert i Norge.

Museets fuglesamling består av egg, skjeletter, blod- og vevsprøver, spermieprøver, skinnlagte og utstoppede eksemplarer og hele individer konservert på sprit. I alt har vi ca. 57.000 objekter, hvorav de fleste er preparerte studieskinn (ca. 23.000) og blod- og vevsprøver (ca. 25.000). Samlingen brukes først og fremst til ornitologisk forskning.

Ved Nasjonalt senter for biosystematikk er det mange som forsker på evolusjonære og økologiske problemstillinger hos fugler. Mye av forskningen er basert på molekylærgenetiske studier av fuglenes arvemateriale (DNA) og knyttet til objekter i Fuglesamlingen. For tiden er forskningsgruppen spesielt engasjert i prosjekter som omhandler fuglenes reproduksjonsbiologi, populasjonsstruktur og genetisk karakterisering av arter.

Se også:
Fugler - et problem for flytrafikken?
Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 29. jan. 2009 12:57 - Sist endret 10. mars 2021 09:57