Hvilke navn får øglene?

Slektene

Slektene ble oppkalt etter gode støttespillere, det kalde været, området for utgravningen og en gammel polarhelt:

 • Slekten Spitrasaurus (Knutsen et al. 2012a) er oppkalt etter Spitsbergen Travel som har støttet prosjektet hvert år siden 2007.
 • Slekten Djupedalia (Knutsen et al. 2012b) ble oppkalt etter Øystein Djupedal som trodde på prosjektet fra begynnelsen og bevilget startkapital i sin tid som kunnskapsminister i 2007.
 • Slekten Palvennia (Druckenmiller et al. 2012) er oppkalt etter PalVenn – Paleontologisk museums venner, en venneforening som bidrar til å øke fossilsamlingene på museet hvert år.
 • Slekten Cryopterygius (Druckenmiller et al. 2012) ble valgt fordi det betyr kald luffe – noe disse fiskeøglene sikkert hadde da de svømte rundt i havet som dekket Svalbard for 147 millioner år siden.
 • Slekten Janusaurus (Roberts et al. 2014) er oppkalt etter Janusfjellet, der denne fiskeøglen ble funnet.
 • Slekten Keilhauia (Delsett et al. 2017) er oppkalt etter Baltazar Mathias Keilhau (1797–1858), den første norske geologen som gjorde feltarbeid i Arktis. Han deltok på en ekspedusjon til Svalbard i 1827 og samlingen hans finnes i dag på Naturhistorisk Museum.

Artene

Artene ble oppkalt etter frivillige som har brukt sommerferiene sine og tallrike timer på frivillig liming av fossiler i kjelleren på Naturhistorisk museum for at denne øgleskatten skal bli utgravd og bevart for ettertiden: 

 • Cryopterygius kristiansenae - Lena Kristiansen (Druckenmiller et al. 2012)
 • Palvennia hoybergeti - Magne Høyberget (Druckenmiller et al. 2012)
 • Djupedalia engeri - Øyvind Enger (Knutsen et al. 2012b)
 • Spitrasaurus wensaasi - Tommy Wensaas (Knutsen et al. 2012b)
 • Spitrasaurus larseni - Stig Larsen (Knutsen et al. 2012b)
 • Pliosaurus funkei - May-Liss og Bjørn Funke (Knutsen et al. 2012c)
 • Janusaurus lundi - Bjørn Lund, tekniker på Naturhistorisk Musem (Roberts et al. 2014)

Cryopterygius kristiansenae:
Lena Kristiansen


Foto: Stig Larsen

Palvennia hoybergeti:
Magne Høyberget


Foto: Charlotte Bjorå

Djupedalia engeri:
Øyvind Enger


Foto: Pat Druckenmiller

Spitrasaurus wensaasi:
Tommy Wensaas


Foto: Erik Tunstad

Spitrasaurus larseni:
Stig Larsen


Foto: Jørn H. Hurum

Pliosaurus funkei:
May-Liss og Bjørn Funke


Foto: Magne Høyberget

 • Keilhauia nui (Delsett et al. 2017)  er oppkalt etter miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom, som fyller 50 år i 2017.
Publisert 8. feb. 2013 12:03 - Sist endret 23. juni 2017 11:14