Oviraptor (ny type)

Oviraptor var slanke, fugleliknende rovdinosaurer som levde i Asia og Nord-Amerika i krittperioden.

Foto: Per Aas, NHM

De kunne bli opptil 2,5 m lange og 2 m høye. Oviraptors stutte hode er kjennetegnet med store øyne, et kort tannløst nebb, kraftige kjever og kam- eller hornliknende utvekster i pannen og på snuten. Fossilfunn viser at det kunne være store individuelle variasjoner i disse utvekstene. Til hvilken nytte utvekstene var er ennå uvisst. Sannsynligvis var de bare til pynt. Kanskje var de forskjellige typene utvekster artsavhengig, dvs. at individer innen samme art hadde samme type utvekts. En annen forklaring er at utvekstene viste forskjell på hanner og hunner.

Oviraptor hadde lang og slank hals. Den hadde tre lange fingre med skarpe klør på hendene, og tre forover-rettede tær pluss en liten tå som satt bak på hver av føttene. Klørne på tærne var noe mindre enn de på hendene. Skarpe klør på både fingre og tær indikerer at oviraptorene var aktive jegere. Selv om de ikke hadde tenner, kunne det kraftige nebbet lett rive i stykker et byttedyr. Trolig spiste de i tillegg til kjøtt også egg, frø, insekter og planter.

Foto: Per E. Aas

Oviraptor ble første gang funnet i Gobi-ørkenen av en amerikansk-mongolsk ekspedisjon i begynnelsen av 1920-årene, og beskrevet av Osborn i 1924. Oviraptor er latinsk og betyr "eggtyv". Den fikk navnet fordi skjelettet ble funnet like ved et rede med egg som man trodde tilhørte den planteetende dinosauren Protoceratops. Senere oppdagelser, et annet sted i Gobi-ørkenen i 1993, ga en helt annen forklaring. Denne gangen ble en Oviraptor funnet liggende oppå et rede med 22 egg. Den hadde trolig blitt overrasket av en storm, raskt dekket med sand og dermed blitt bevart på stedet i mer enn 70 millioner år. Eggene var 18 cm lange og 6,5 cm brede. Inne i ett av eggene ble det funnet et lite Oviraptor-skjelett. I stedet for å være "eggtyv" var Oviraptor altså "eggpasser". Dette viser at ruging forekom blant dinosaurene for 70 millioner år siden. I redet lå eggene fint arrangert i en sirkel med den butte, brede enden pekende innover mot midten. På eggene kan man se fine riller langs eggenes lengdeakse. Den samme overflaten (morfologien) finnes også på egg observert sammen med tidligere Oviraptor-funn.

Oviraptorene liknet ikke bare på fuglene ved det at de hadde nebb, la egg og ruget. De hadde i tillegg et ønskebein som inntil nylig var ukjent hos dinosaurene. Nye funn av primitive oviraptorer fra Kina tyder på at hele gruppen hadde fjær.

Enkeltknokler fra store oviraptorer har vært kjent lenge fra funn i Nord-Amerika. Men dette er første gangen at nesten fullstendige skjeletter er blitt funnet. Den utstilte avstøpningen er basert på to skjeletter som ble oppdaget liggende ca. 50 meter fra hverandre. Begge ble funnet av fossiljegeren Fred Nuss i 1998. Skjelettene er ennå ikke beskrevet, og har derfor ikke fått noe vitenskapelig navn. Sammenlignet med sine asiatiske slektninger er denne Nord-Amerikanske formen kjempestor.

Publisert 25. jan. 2010 11:28 - Sist endret 19. okt. 2011 11:32