Tarbosaurus-prosjektet

Et samarbeid mellom Paleontologisk museum, Universitetet i Oslo, Norge og Paleobiologisk institutt, Vitenskapsakademiet i Warsawa, Polen.


11. mai 1999: Utpakking av ukjente biter

I to kasser hadde vi en del biter vi fant i samlingene i Polen som skulle høre til skallen vår. I dag hadde prepareringen kommet så langt at vi måtte pakke det ut for å se hva det var. Dette er vanskelig! Vi har jo bare fragmenter og vet ikke hvilken side de hører til. Men utover dagen har vi funnet flere biter som er viktige for vårt arbeid videre.

Det er bare en stor bit igjen av skallen og den tar vi fra hverandre i morgen. Her er også det hjemmesnekra avtrekket for skadelig avgassing fra lim vist.


3. mai 4. mai 5. mai 6. mai
7. mai 8. mai 10. mai 11. mai
12. mai 13. mai 14. mai 18. mai


Publisert 25. jan. 2010 11:22 - Sist endret 27. feb. 2012 13:13