Tarbosaurus-prosjektet

Et samarbeid mellom Paleontologisk museum, Universitetet i Oslo, Norge og Paleobiologisk institutt, Vitenskapsakademiet i Warsawa, Polen.


5. mai 1999: Detaljpreparering

Jørn H. Hurum preparerer her på en mindre knokkelbit.

Her vises en del av enkeltknoklene som er løsnet fra skallen. Disse fotograferes og merkes fortløpende. Vi har også laget et stort bilde av skallen, der vi plotter inn de knoklene vi har fjernet.
Som en kuriositet kan vi nevne at det ble funnet en fossil musling inni hodeskallen. Dette viser at den døde tarbosaurusen havnet i en elv hvor den ble dekket av leire.


3. mai 4. mai 5. mai 6. mai
7. mai 8. mai 10. mai 11. mai
12. mai 13. mai 14. mai 18. mai


Publisert 25. jan. 2010 11:22 - Sist endret 27. feb. 2012 12:59