Fakta om Snorrefeltet

Snorrefeltet er et av de største oljefeltene på norsk kontinentalsokkel. Feltet ligger nord i Nordsjøen, ca 140 km vest av Sogn. Havdypet er 300-330m. Snorre ble oppdaget av Saga Petroleum allerede i 1979. Da man i 1983 fant ut at det også strakk seg sørover til naboblokken ble størrelsen bekreftet og feltet ble også utbygd av Saga. Feltet kom i produksjon i august 1992. Snorre er utbygd med en stor strekkstagsplattform i sør sammen med et undervannsproduksjonsanlegg. Enda en plattform, nord på feltet, kom i produksjon i 2001. For tiden er det Statoil som opererer Snorre. I tillegg til utforskningsbrønner så er det boret noe over hundre produksjons- og injeksjonsbrønner på feltet som inneholder omkring 242 millioner kubikkmeter utvinnbar olje. For tiden produserer Snorre i underkant av 200 000 fat olje per dag.

Snorrefeltets reservoar ligger på omkring 2500 meters dyp og er annerledes enn mange av de andre store feltene i Nordsjøen. Bergartene består av fossile elvekanaler fra en tid (triastiden) da Nordsjøen var tørt land med store elver som duvet på en stor elveslette i et halvørkenmiljø. På grunn av det komplekse systemet med fossil elvesand beliggende mellom rødfarget skifer, som ikke er oljereservoar, så er undergrunnen komplisert med vekslende lag av oljefylt sandstein og ikke-oljefylt skifer. Det var i et av disse skiferlagene at dinosaurknokkelen ble funnet da man i 1997 tok en borehullskjerne i utforskningsbrønn 34/4-9.

Dinosaurstuffen er en gave fra Saga Petroleum til Naturhistorisk Museum i Oslo.

Rettighetshaverne på Snorre er Amerada Hess, ExxonMobil, Idemitsu, Norsk Hydro, Petoro, RWE Dea, Statoil og Total.


(Klikk for større figur.)

Av Morten Bergan
Publisert 25. jan. 2010 11:22 - Sist endret 19. okt. 2011 15:52