Plateosaurus

Plateosaurus hører til dinosaurordenen Saurischia. De gikk både på to og fire og var planteetere. Individer kunne bli opptil 9 meter lange og veie 4 tonn. Plateosaurus levde i slutten av triasperioden for 210-195 millioner år siden i Europa og på Grønland.

Plateosaurus var den første av de store planteeterne blant dinosaurene og også den første som spesialiserte seg på å spise høyt på plantene. De hadde en lang hale, lange bakbein, og et lite hode på enden av en ganske lang hals. De kunne antagelig reise seg på to, men gikk mest på fire.

Mange skjeletter er funnet i Europa og flere massegraver som tyder på at de levde i flokk. Plateosaurus er en fjern slektning av de gigantiske sauropodene (langhalsene) som finnes i jura og kritt.

(Klikk på illustrasjonene for å se større versjoner.)

 

Av Jørn H. Hurum
Publisert 25. jan. 2010 11:22 - Sist endret 12. aug. 2020 14:35