Knokkel av en dinosaur er funnet for første gang i Norge - i en brønn i Nordsjøen (2006)

En diger dinosaurus beiter på en ørkenslette. Noe som en gang skal bli Nordsjøen. Så faller den om, og utånder i den varme ørkenlufta. Den blir fortært av noen mindre åtseletende dyr. Kjøttet blir revet av bena, og bena ligger blanke igjen på ørkensletten. Elvene snor seg forbi i perioder med kraftige regnskyll. Sakte begraves skjelettet av sand og slam. Så går tiden, og skjelettet begraves under tusenvis av meter med sand og leire. Helt til det en dag blir hentet opp på boredekket på Snorre A-plattformen i Nordsjøen.

Kort om dinosauren

Hva har blitt funnet?
- et lite stykke av et leggbein eller et underarmsbein av dinosauren Plateosaurus .

Hvor ble det funnet?
- På Snorrefeltet i Nordsjøen

Hvordan ble den funnet?
- i en borkjerne (et stykke bergart tatt ut med et hult bor)

Hvorfor er dette funnet så spesielt?
- Dette er Norges første dinosaurus. Og en aldri så liten rekord: Dette er verdens dypeste funn av en dinosaurus - 2259 meter under havbunnen eller 2590 meter under havoverflaten.

Dypere inn i stoffet:

Publisert 25. jan. 2010 11:22 - Sist endret 27. feb. 2012 12:51