Hvordan kan studier av dinosaurer være nyttig for menneskene?

Noen mennesker vil hevde at det å studere dinosaurer ikke er viktig og at man bør prioritere forskning som kommer menneskene til gode, som for eksempel legevitenskap, datateknologi og studier av alternative energikilder. Men er det virkelig slik at dinosaurforskning ikke er viktig? Uten å gå i detalj om nytteverdien av paleontologi generelt og dens bruk i for eksempel oljeindustrien, vil vi hevde at paleontologi og da spesielt dinosaurvitenskap også kommer samfunnet til gode. Ved å bringe en forståelse av dinosaurer og hvordan verden en gang var i fortiden, vil vi kunne utvide menneskenes perspektiv og få dem til bedre å verdsette jorda vi lever på og forvalter i dag.

Dinosaurforskning kan inspirere og øke interessen for naturvitenskap. De siste årene det vært en stor nedgang i antallet studenter som ønsker å studere naturvitenskapelige fag, og man har observert en gradvis minkende allmenn forståelse av generelle naturvitenskapelige fenomener og prinsipper. Likevel krever flere og flere jobber en god høyteknologisk grunnforståelse. Dessverre er naturvitenskap ofte sett på som kjedelig.

Som forskere mener vi dette har mer med hvordan stoffet blir presentert enn at stoffet i seg selv er kjedelig og uinteressant. Et interessant forslag er å bruke den universelle interessen for dinosaurer i skolesammenheng, og lage et opplegg hvor man knytter kunnskap om dinosaurer opp mot kunnskap om annen naturvitenskap.

Fordi dinosaurer er slik en variert gruppe kan man i undervisningen inkludere mange forskjellig naturvitenskaplige konsepter rundt emnet dinosaurer, som for eksempel:

  • Hvordan så dinosaurene ut (anatomi).
  • Hva slags bergarter er dinosaurene funnet i, og hvordan er disse dannet (geologi).
  • Hvordan kan disse bergartene dateres og hva slags sammensetning har de (fysikk og kjemi).
  • Hva spiste dinosaurene - både planter og dyr (biologi).
  • Hvordan døde dinosaurene ut - forklart med meteorittnedslag og klimaendringer (astronomi og meteorologi).
  • Hvor levde de forskjellige dinosaurene og hvordan vandret de fra område til område (geografi og platetektonikk).

Og slik kan man fortsette. Ved å "pakke inn" informasjon som ellers ofte oppfattes som "kjedelig" kan man igjen øke den generelle kunnskapen om naturen. Informasjon formidlet på denne måten har vist seg svært nytting. Fremgangsmåten er blitt prøvd ut på flere universiteter og skoler i USA med stor suksess. Dinosaurvitenskapkursene er blitt blant de mest populære som undervises.

Paleontologi, studier av fossile planter og dyr, prøver, som mange andre vitenskaper, å forstå menneskets plass på jorda og i universet. Fossiler og spesielt dinosaurer har spilt en viktig rolle i forståelsen av utviklingslæren, så vel som andre historiske konsepter, for eksempel platetektonikk, som nå tas som den største selvfølgelighet. Uten fossilene ville vi ikke fortstått mennesket plass i livets utvikling og hvor kort tid av jordas historie menneskene virkelig har kunnet tatt del i. Hvis man regner jordas historie om til ett år har menneskets tid på jorda bare vært sekunder. Dette er tankevekkende når man ser hvordan menneskene i dag forvalter sin arv.

Publisert 25. jan. 2010 11:22 - Sist endret 19. okt. 2011 14:24