Vestlig sort enke

Vestlig sort enke (Latrodectus hesperus)

Utbredelse: Vestre deler av Nord-Amerika; fra nord i Mexico til sør i Canada.
Habitat: Ofte knyttet til mennskers leveområder. Finnes under takskjegg, i garasjer, i vedskjul/boder. Også under stener og trestammer.
Beskrivelse: For det meste sort med det klassiske rødlige "timeglasset" på undersiden av den kulrunde bakkroppen.

I USA finnes det tre sorte enkearter, som alle er giftige. I perioden 1959 til 1973 ble det i USA registrert 1726 tilfeller av bitt, hvorav 55 hadde dødelig utgang. I 1995 ble det rapportert om 2000 bitt av enker (det reelle tallet er sannsynligvis høyere). Rundt 4 personer dør hvert år av enkebitt, men de aller fleste av disse dør i forbindelse med anafylaktisk sjokk når de er langt fra medisinsk personell.

Selve enkebittet er ofte smertefritt, og vil ikke bli oppdaget umiddelbart. I løpet av en time oppstår det systemiske effekter, som kan vare i flere dager. Disse kan være muskel-kramper, kvalme, oppkast, hodepine, angst, hypertensjon, takykardi m.m.

Den farligst enkearter heter Latrodectus hasselti ("Redback spider"), og finnes i Australia.

Publisert 23. feb. 2009 20:02 - Sist endret 27. feb. 2012 12:34