Mexican Redknee


Foto: © Tom Schlumm, bighairyspiders.com

Mexican Redknee (Brachypelma smithi)

Utbredelse: Mexico
Habitat: Huler i tørre busk-områder, opptil 1 meter dype
Beskrivelse: Middels stor. Beinspenn 12-15 cm. Mørk grunnfarge. Hvert bein har tre sirkler med rød-orange hår. Den mest tydelige ringen finnes på kneleddet, derav navnet "Redknee". Bak- kroppen har også enkelte rød-orange hår.

Hunnen kan bli svært gammel, opptil 30 år i fangenskap. Nervøse individer koster av seg spesielle hår ved forsvar. Forsvarshårene kan gi kløe eller kraftig eksem. Giften er ufarlig for friske mennesker. Fredet.

"Mexican Redknee" var svært populær som kjæledyr på 70-tallet. Dette førte til at en stor mengde av denne arten ble ført ut av Mexico. Den er derfor fredet. I dag er det kun tillatt å drive kjøp og salg av individer som er avlet i fangenskap. Heldigvis drives det stor avl på denne arten i Europa i dag.

Publisert 23. feb. 2009 20:01 - Sist endret 10. des. 2013 11:57