Mesobuthus martensii

Mesobuthus martensii - en asiatisk skorpion

Utbredelse: Korea, Kina, Mongolia og Singapore.
Habitat: Skogsområder; ikke alt for tørt.
Beskrivelse: Slekten Mesobuthus tilhører familien Buthidae hvor vi finner noen av verdens farligste skorpioner. "Vår" art er sannsynligvis ikke direkte farlig for mennesker, men et stikk vil gi kraftig lokal smerte. Arten er heller ikke aggresiv og aksepterer derfor en artsfrende i samme bur.

Vår art kan forøvrig ligne mye på den noe mindre M. gibbosus som finnes utbredt i de østlige delene av Middelhavet, bl.a. fra en rekke av de meste kjente feriemålene i Hellas. (- Heller ikke denne arten er farlig for mennesker.)

Publisert 23. feb. 2009 20:01 - Sist endret 27. feb. 2012 12:23