Antilles Pinktoe

Antilles Pinktoe (Avicularia versicolor)

Utbredelse: Martinique og Guadeloupe, Vest-Indiske Øyer
Habitat: Trær i regnskog
Beskrivelse: En av de større trelevende tarantellene, med beinspenn over 10 cm. Metallisk grønn kropp med plommerøde hår.

Det latinske slektsnavnet Avicularia betyr "Fugleeter". Det offisielle norske trivialnavnet for slekten er "fugleedderkopp". Det påståes enkelte steder i litteraturen at "Antilles Pinktoe" kan fange små fugler og fugleunger. Hoveddelen av føden består likevel av insekter og edderkoppdyr.

Publisert 23. feb. 2009 20:00 - Sist endret 27. feb. 2012 12:20