Lavastrømmer med rombeporfyr ligger lag på lag

Lavastrømmene gjenspeiler en periode med hyppig jordskjelvsaktivitet, da voldsomme krefter rev opp jordskorpa. Lavaproduksjonen i Oslo-området var intens da rombeporfyrene ble avsatt.

I Vestfold ble det allikevel ikke avsatt mer enn en lavastrøm pr. 250 000 år i gjennomsnitt. I Vestfold fins totalt sett en 3000 meter tykk lagpakke med hovedsaklig vulkansk materiale. I Oslo-området ble det avsatt en lavastrøm pr. 800 000 år. Det betyr at datidens dyr og planter antagelig etablerte seg og leve på overflaten, men disse har ikke blitt bevart som fossiler. Hyppigheten av lavautbrudd var liknende det man finner i den Østafrikanske rift i dag.

Rombeporfyrlavaer er kun kjent fra riftområder og finnes bare tre steder i verden:

  • I den Østafrikanske rift (bla. på Kilimanjaro)
  • På Mont Erebus ved Rosshavet i Antarktis
  • I Oslo-riften

14 rombeporfyrer fra forskjellige lavastrømmer på Krokskogen. Lavaen øverst til høyre og nederst til venstre er henholdsvis eldst og yngst.

Publisert 24. mars 2009 14:55 - Sist endret 24. feb. 2012 17:46