Pegmatittganger

Øyene i Langesundfjorden utgjør den vestligste opptreden av larvikittene. Her fins også basaltisk lava og sedimenter fra kambrosilur-lagrekken.

Et par km lenger vest begynner grunnfjellsområdet vest for Oslo-riften. Larvikitten er her båndet pga. deformasjon, og gjennomsatt av grovkornige gangbergarter (pegmatitter).

Geologisk kart over Langesundfjord-området. Fra Brøgger (1890)

En flere meter bred, grovkornig pegmatittgang har trengt inn i larvikitt. Fra Rakke vest for Larvik og Stavern.

Publisert 21. sep. 2010 11:50 - Sist endret 24. feb. 2012 17:45