Nye forsøk på rifting lenger vest


Figur: T. Torsvik, NGU.

I Oslo-riften foregikk den vulkanske aktiviteten i ca 50 millioner år. Kreftene i dypet måtte til slutt gi opp forsøket på å danne et nytt verdenshav mellom Øst- og Vest-Norge.

Rifting i Nordsjøområdet og lenger vest

For 250 millioner år siden startet Nordsjøområdet å revne. Store mengder sand, slam og leire ble erodert fra sidene av riftdalen og avsatt i flere km tykke lag på dalbunnen.
Det var også vulkansk aktivitet i Nordsjø-riften. Mørk, basaltisk lava strømmet ut over sedimentene men den vulkanske aktiviteten var mye mindre enn i Oslo-riften.

En siste, vellykket oppsplitting av jordskorpen begynte for 65 millioner år siden. Da ble det for første gang dannet havbunnsskorpe langs den nordlige Midt-Atlanterhavsryggen mellom Europa og Nord-Amerika.

Basalt med flytestrukturer (v.side) (replava).

Riften åpnet seg fra sør mot nord og forsøkte å splitte Grønland og Nord-Amerika (Figur), men dette lyktes ikke. En ny, vellykket oppsplitting fant sted mellom Norge og Grønland. Siden den gang har Norge og Grønland/Nord-Amerika sklidd fra hverandre med ca. 2 cm/år.

Publisert 21. sep. 2010 11:49 - Sist endret 24. feb. 2012 17:41