Magma størknet til gangbergarter

En rosa nordmarkittsmelte har trengt inn og størknet i sprekker i en sterkt oppsprukket, eldre bergart. Fra Romsås, Oslo.

Gangbergartene i Oslo-riften viser hvor jordskorpa sprakk opp slik at magma (steinsmelter) slapp opp fra større dyp og størknet. Gangbergarter er gjerne finkornige fordi magmaet ble avkjølt og størknet hurtig. gangbergartene kan inneholde store mineralkorn (fenokrystaller) som langsomt krystalliserte ut fra smelten mens den befant seg i dypet.

De lyse mænaittgangene er blant de eldste gangbergartene i Oslo-riften. Magmaet er antagelig dannet ved oppsmelting av dype lag av jordskorpa.

Sorte gangbergarter (diabasganger) kan stamme fra mer enn 100 km under jordoverflaten, i mantelen.

Det store mangfoldet av grå, grågrønne og rosa gangebergarter kommer fra magmaer som har blitt forandret i dypet av jordskorpa, før de størknet.

Publisert 24. mars 2009 14:48 - Sist endret 24. feb. 2012 17:25