Ivigtut kryolittgruve - hvorfor studere en uttømt forekomst?

Foredrag av Henrik Friis 18. oktober kl. 19-21, NGF Oslo

Henrik i felt i Ivigtut

Mineralog Henrik Friis fra Naturhistorisk Museum, Oslo, holder foredrag om kryolittforekomsten ved Ivigtut i Sør-Grønland. Den har en lang historie som inkluderer en amerikansk invasjon, det første naturråstoffet menneskeheten har uttømt, en unik tennisturnering, grunnlaget for at vi flyr til Syden på ferie og selvfølgelig mye spennende og rar geologi https://foreninger.uio.no/ngf/program.html

Kryolittbruddet i Ivigtut som i dag er fylt med vann.

Ivigtut ligger på sørkysten av Arsukfjorden i sørvest-Grønland. Gruvedriften i Ivigtut ble startet i 1854 for å utvinne blyglans, men man fant fort ut at utvinning av kryolitt var mer lønnsomt. Ivigtut var den eneste forekomsten av kryolitt som det var verdt å grave ut på 1850-tallet. Kryolitten ble solgt for at bli brugt til produksjon av aluminium fra bauxitt. Ivigtut kryolittgruve var aktiv helt til 1962 hvor omring 3,5 millioner tonn kryolitt hadde blitt utvunnet. 

Svær stuff hovedsaklig bestående av sideritt (brunt), se hammer for skala.

Kryolitt er et mineral som ble beskrevet for første gang i 1799 og består av Na3AlF6. Kryolitten finnes ofte sammen med sideritt (FeCO3), men kan også være med kvarts (SiO2), sulfider og flouritt (CaF2). Tilsammen er det funnet rundt 90 mineraler på lokaliteten. Ivigtut er typelokalitet (første beskrivelsessted) for 16 ulike mineraler: acuminitt (Sr[AlF4(OH)(H2O)]), arcubisitt (Ag6CuBiS4), bøggilditt (Na2Sr2Al2PO4F9), bøgvaditt (Na2SrBa2Al4F20), eskimoitt (Ag7Pb10Bi15S36), gearksutitt (Ca[Al(F,OH)5(H2O)]), gustavitt (AgPbBi3S6), hydrokenoralstonitt (Na0.5(Al,Mg)2(F,OH)6•H2O), jarlite (Na(Sr,Na)7MgAl6F32(OH,H2O)2), kryolitt (Na3AlF6), jørgensenitt (Na2(Sr,Ba)14Na2Al12F64(OH,F)4), kryolithionitt (Na3Li3[AlF6]2), pachnolitt (NaCa[AlF6] · H2O), stenonitt ((Sr,Ba,Na)2Al(CO3)F5), thomsenolitt (NaCa[AlF6] · H2O), vikingitt (Ag5Pb8Bi13S30) og weberitt (Na2Mg[AlF6]F). Noen av disse er kun kjent fra Ivigtut i hele verden: acuminitt, bøggilditt, bøgvaditt, jørgensenitt og stenonitt.  De mange sjeldne mineralene og den lange gruvehistorien gjør Ivigtut til en veldig spennende lokalitet å utforske.

Kryolittstuff fra Naturhistorisk museums samling, denne inneholder kryolitt (hvit), sideritt (grønt) og sinkblende (svart).

 

Av Nanna Rosing-Schow
Publisert 15. okt. 2018 15:12 - Sist endret 17. okt. 2018 10:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere