Høstmøte i Geologisk museums venneforening

Ett av de viktige bindeleddene mellom museets mineraloger og deler av samlermiljøet i Norge skjer via Geologisk museums venneforening  (GMV). Det fleste innkjøp av nye prøver til samlingene er blant annet finansiert av GMV.

En av verdens beste prøver med de sjeldene mineralene roweitt (brunoransj) og olshanskyitt (hvitt) er  donert til NHM fra GMV. Forekomsten er Shijiangshan gruve,  Indre Mongolia, Kina. Stuffen er 12 x 7 cm. K..nr.43840. Foto: Ø. Thoresen.

Hver høst og vår har GMV sine møter og  lørdag 11. november var det høstmøte på lunsjrommet i museets lokaler i Kabelgata  på Økern.  22 av 60 medlemmene var møtt fram.

Lars O. Kvamsdal ønsket velkommen og orienterte om forskjellige saker, bl.a. om arbeidet med ombyggingen av museet på Tøyen.  Kasserer Astrid Haugen orienterte om foreningens økonomi som må sies å være god.  Det ble også en lengre diskusjon om hvordan vi skal sikre at mineralogiske skatter blir tatt vare på under forskjellig anleggsdrift som veibygging, byggeplasser etc.

God stemning blant møtedeltagerne på lunchromet på Økern.. Foto:M. Bilet.

Etter pausen med steinprat, kaffe og kaker, holdt professor Axel Müller et morsomt og interessant foredrag med tittelen «Mineraler i hverdagen».  Han tok for seg tre produkter vi omgås i dagliglivet; mobiltelefoner, kosmetikk og tannkrem, og viste hvor mange mineraler som må utvinnes for å produsere disse varene. Viste du at en trenger minst 30-40 forskjellige mineraler for å lage en mobiltelefon?

Axel holder foredrag om geologi i hverdagen. Foto: M. Bilet

Møtet ble avsluttet med en stor auksjon hvor Øivind Thoresen var en aktiv og engasjert auksjonarius. Det ble auksjonert bort mineralprøver som nylig var blitt gitt til GMV. Det var mye kvarts, men også sjeldne mineraler som perbøeitt-(Ce), folvikitt og britvinitt. Auksjonen resulterte i en pen sum med penger til GMV som kun kan brukes til innkjøp av nye mineralprøver til museets samlinger.

I forbindelse med dette GMV-møtet ble de to nye montrene i lunsjrommet på Økern tatt i bruk.  Her ble årets innkjøp fra messa i München (roweitt) og andre godbiter fra samlinger som er gitt til museet stilt ut.

Les mer om GMV: http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/foreninger/gmv/

Følg  GMV på Facebook:

Av Rune S. Selbekk, Lars O. Kvamsdal
Publisert 14. nov. 2017 15:24 - Sist endret 14. nov. 2017 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere