Stort vulkanutbrudd på Island gir god innsikt i magma-transport

Bárðarbunga-vulkanen under den nordvestlige delen av isbreen Vatnajökull våknet til liv med sterk jordskjelvaktivitet 16. august i år.

Foto: Peter Hartree

Disse jordskjelvene viste at kalderaen (innsunket område med 8-9 km diameter) begynte å synke samtidig som bergarts-smelte (basaltisk sammensetning) ble injisert i et sprekke-system utenfor kalderaområdet. I løpet av 10-12 dager presset smelten seg vei gjennom sprekkesystemet, først 22 km mot NØ og senere 20 km mot NNØ. Et lite lavautbrudd foregikk nær nordenden av gangsystemet 29. august, før det store utbruddet begynte 31. august.

Etter mer enn to måneder har utbruddet produsert omtrent 1.4 kubikk-kilometer med basaltisk lava, og er dermed det største utbruddet på Island i de siste 230 år. Det er ennå ingen tegn til at utbruddet er i ferd med å avta. Den kontinuerlige registreringen av jordskjelvaktivitet og skorpebevegelser har gitt god innsikt i prosessene knyttet til magma-transport i riftsonene på Island.

Mer detaljert artikkel (engelsk) på forskning.no

Av NHM og CEED, Reidar G. Trønnes
Publisert 6. nov. 2014 21:31 - Sist endret 19. jan. 2015 17:12