Gave til Geologisk Museums Venner

Telemark geologiforening blir nedlagt. Rundt 25 000,- blir donert til Geologisk Museums Venner for innkjøp av stuffer til museet.

Telemark Geologiforening besluttet på årsmøtet 6. februar 2014 å oppløse foreningen. I likhet med en del andre ideelle organisasjoner fant de det tyngende med videre drift.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe: restbeholdningen av kassabeløpet blir donert til Geologisk Museums Venner (GMV), og skal uavkortet gå til innkjøp av stuffer til NHM.

NHM takker for gaven.

Styrets brev til medlemmene

Publisert 19. feb. 2014 12:22 - Sist endret 19. jan. 2015 17:06