Ida vitjar heimtraktene

Fyrst var det forskarane som studerte henne nokre dagar, no er det det tyske publikummet som får høve til å sjå fossilet ”i levande live”.

Nyleg vart det halde ein forskarkonferanse med rundt 250 deltakarar ved Senckenberg-instituttet i Frankfurt om livet i Messel.

Messel er som kjent området der Ida vart funnen, og Jørn Hurum hadde med seg det originale fossilet i bagasjen då han reiste nedover til konferansen.

− Av dei tre dagane konferansen varte, var den eine nesten heilt via Ida, eller Darwinius masillae som er det fagleg korrekte navnet. I tillegg var det ein halvdags ”Ida workshop” for spesielt inviterte, fortel han.

Sakleg diskusjon

− Sjølv om det framleis er mange som ikkje er samde i konklusjonane våre, var det oppmuntrande at det gjekk an å halda ein sakleg diskusjon om faglege ueinigheiter.

− Det var òg moro å sjå kor mange av dei andre forskarane som hadde lurt inn bilete av Ida ein eller annan stad i presentasjonen sin, uavhengig av kva dei elles meiner om fossilet.

Frå utstilingsopninga i MesselEsther van Hulsen (t.v.) og Jørn Hurum under utstillingsopninga i besøkssenteret i Messel. Foto: Besucherzentrum Grube Messel ©

Utstilling i besøkssenter

Etter at konferansen var over, vart Ida frakta til besøkssenteret i Messel, der ho vert utstilt for publikum i eit nytt besøkssenter som opna i fjor.

Saman med Ida-fossilet er òg motstykket, "plate B", utstilt. Dei to delane var begge ved Senckenbergmuseet i fjor, men ingen av dei har vore tilbake i Messel tidlegare.

Utstillinga varer til 4. desember, og fossilet er venta å vera på plass hjå NHM att rundt den 10. desember.

− Vi hadde òg med Esther (van Hulsen) sine originalbilete til barneboka om Ida, og dei gjekk inn som ein del av utstillinga.

National Geographic

− Til saman vart det ei utstilling som fekk ein del omtale i pressa, fortel han, og legg til at han håpar utstillinga kan bidra til at den omtalte boka kan verta gjeven ut i Tyskland.

Han nevner òg at National Geographic no har laga ein ny omtale av Ida på nettsidene sine, med bilete frå boka og utstillinga til NHM.

Noko av presseomtalen

Deltakarane på konferansenFinn Jørn Hurum: Frøydis frå Oslo var den fyrste som fann Jørn Hurum, og får Ida-bok i posten.. Foto: Senckenberg-instituttet ©

Litt større versjon av biletet her
Fasit

Av Torstein Helleve, nettredaktør NHM
Publisert 30. nov. 2011 09:21 - Sist endret 27. feb. 2019 20:24