Aktuelt − geologi 2011

Publisert 30. nov. 2011 09:21

Fyrst var det forskarane som studerte henne nokre dagar, no er det det tyske publikummet som får høve til å sjå fossilet ”i levande live”.

Publisert 30. nov. 2011 09:01

Jordas indre massetransport og de ytre platebevegelsene med jordskjelv og vulkanisme er resultater av indre energiomsetning og varmetransport mot overflaten.  Selv om platetektonikken på Jorda i dag er enestående i Solsystemet vårt, har alle stjerner og planeter indre energiomsetning og varmetransport som bestemmer deres dynamikk og utvikling.

Publisert 7. nov. 2011 09:03

Forskere har avslørt trekkvirksomhet hos langhalsdinosaurer ved å analysere de gamle tennene deres. –- Det er ganske naturlig å tro at  så store dyr som dette kanskje migrerte for å få nok å spise, sier doktorgradstipendiat ved NHM, Espen Madsen Knutsen.

Publisert 19. sep. 2011 09:52

Diamanter fra Brasil har fraktet mineralkorn fra over 700 kilometers dyp. De edle steinene er sjeldne prøvetakere fra jordas glødende innside. Reidar G. Trønnes ved NHM synes de superdype Juina-diamantene er fantastiske.

Publisert 19. sep. 2011 09:46

I ravklumper ligger godt bevarte fjær fra dinosaurer og fugler som levde for 70-85 millioner år siden. Funnene viser at fjærene hadde en viktig funksjon for dinosaurene.

Publisert 30. aug. 2011 09:27

Paleontologar har funne fossilet av den tidlegaste formora til dei fleste av dagens pattedyr. – Dette er eit veldig viktig funn når det gjeld tidlege pattedyr, seier paleontolog Jørn Hurum.

Publisert 16. aug. 2011 17:14

Lørdag 16. juli ble romsonden Dawn fanget inn i en bane rundt den nest største asteroiden Vesta. Kartleggingen av asteroiden vil gi oss etterlengtet kunnskap om Solsystemets begynnelse og om dannelsen av Jorda og naboplanetene.