Safir

 

Foto: Per Aas.

Safir fra sapphirus, blå (latin)

En korund. I dag brukes safir om all korund utenom den røde (rubin), f.eks. gul safir og purpur safir, mens kun safir betegner den blå varianten.

Rubin og safir er blant verdens høyest skattede edelsteiner. Blå safir er langt mer vanlig enn rubin av tilsvarende kvalitet og størrelse, og har derfor lavere verdi.

Korund er et av de hardeste mineralene som fins (9 på hardhetsskalaen). Dette gjør at mineralet, i likhet med diamant, bevares ved forvitring og erosjon og anrikes i sand og grus.

Publisert 17. feb. 2010 17:31 - Sist endret 22. feb. 2012 12:38