Labradoritt

Foto: Per Aas.

Etter Labrador i Canada.

Labradoritt er en plagioklas-feltspat, og har omtrent like mye kalsium som natrium i mineralstrukturen.

Det blå fargespillet som oppstår i labradoritt, kalles labradorisering. Dette er forårsaket av en mikroskala avblanding av lameller med kalsium- og natriumrik feltspat som spalter lyset.

Labradoritt blir funnet i Tvedalenområdet i Vestfold og på Hidra i Vest-Agder.

LabradorittLabradoritt fra Aust-Agder. Foto: Per Aas

Publisert 17. feb. 2010 17:29 - Sist endret 22. feb. 2012 11:30