Finkrystallin kvarts

Kalsedon består av mikroskopisk brede, tett sammenvokste fibre av kvarts. Kalsedon opptrer vanligvis i blågrå toner.

Jaspis er en kalsedontype som er rød, brun eller grønn på grunn av innblanding av andre stoffer.

Agat er en båndet kalsedon og har innelsutninger av andre mineraler, så store at de kan sees med det blotte øye. Agat kan ha et mangfold av farger og former.

Jaspis, utenlandsk. Foto: Per Aas

Kalsedon, utenlandsk. Foto: Per Aas

Aventruin-kvarts; finkrystallin kvartsAventurin-kvarts. Foto: Per Aas

Tigerøye; finkrystallin kvartsTigerøye. Foto: Per Aas

Agat. Foto: Per Aas

Agat; finkrstallin kvartsAgat. Foto: Per Aas

Moseagat; finkrystallin kvartsMoseagat, utenlandske. Foto: Per Aas.

Publisert 17. feb. 2010 17:31 - Sist endret 22. feb. 2012 11:24