Feltspat

FeltspatFeltspat. Foto: Per Aas, NHM

Feltspat er en viktig gruppe av bergartsdannende mineraler som utgjør over halvparten av jordskorpens sammensetning. Feltspat opptrer i de fleste bergarter og er viktig for klassifisering og navnsetting av dem.

Mer om smykkesteinskvaliteter av feltspat:

Publisert 17. feb. 2010 17:31 - Sist endret 22. feb. 2012 11:12