Daviditt

DavidittFoto: Per Aas

Etter Tennatt W.E. David, Australia.

Mineralet bør ikke brukes som smykkestein, da det er radioaktivt. Fargen er brunsvart eller svart og ofte med skinnende overflate.

I Norge funnet som opptil 20 cm lange krystaller i granittpegmatitt på Tuftan i Iveland og mer sjeldent også i andre pegmatittforekomster. Ved Åmot på Modum er daviditt funnet i breksje.

Et funn ved Biggejovare på Finnmarksvidda er beregnet å inneholde 5 tonn av det sjeldne og kostbare metallet scandium og har derfor vært vurdert med tanke på utvinning.

DavidittDaviditt fra Iveland Aust-Agder. Foto: Per Aas.

Publisert 17. feb. 2010 17:31 - Sist endret 22. feb. 2012 11:07